Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR

08/09/06
smf

V červnu 2006 se oproti stejnému měsíci roku 2005 obrat AZO ČR snížil o 936,1 mil. Kč, tj. o 5,8 %, vývoz poklesl o 562,5 mil. Kč, tj. o 8,0 % a dovoz o 373,6 mil. Kč, tj. o 4,1 %. Schodek bilance AZO ČR byl v červnu 2006 oproti roku 2005 vyšší o 188,9 mil. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem se snížil ze 76,2 % na 73,1 %. V 1. pololetí roku 2006 se v porovnání se stejným obdobím roku 2005 zvýšil obrat AZO ČR o 5 196,2 mil. Kč, tj. o 6,0 %, z toho nárůst vývozu činil 1 169,0 mil.Kč. Zdroj: VUZE

Zařazeno v ekonomika, Zemědělství