Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Upozornění pro přepravce zvířat

26/09/06
smf

Upozorňujeme přepravce a všechny osoby, které vykonávají činnosti související s přepravou zvířat, že od 5. ledna 2007 dojde ke změně právních předpisů na úseku ochrany zvířat při přepravě. Zdroj: MZe

Zařazeno v Zemědělství