Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Účinek podsevu jílku do ječmene jarního na vyplavování nitrátů

12/09/06
smf

Výzkum prováděný v Dánsku ukázal, že jílek vytrvalý jako podsevová meziplodina v každém ze tří pokusných let účinně omezoval ztráty dusíku vyplavováním, dusík akumulovaný v jeho hmotě však neměl bezprostřední pozitivní účinek na výnosy zrna ječmene. Zdroj: ÚZPI, autor Mgr. Dana Koubová

Zařazeno v Rostlinná výroba