Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení vlády č. 351/2006 Sb. – agroevironmentální opatření

03/09/06
smf

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb. ze dne 21. dubna 2004 o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb., nařízení vlády č. 119/2005 Sb., nařízení vlády č. 515/2005 Sb.
a nařízení vlády č. 351/2006 Sb.

 

Nařízení vlády č. 351/2006 Sb. – agroevironmentální opatření  (novelizované věci označené v textu žtutě)

         (platnost od 1.9.2006)

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR