Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Marketing a biopaliva jsou naší bolestí

02/09/06
smf

Agrární komora ČR úzce spolupracuje s nevládními zemědělskými evropskými organizacemi COPA a COGECA a na Zemi živitelku pozvala i šéfredaktora evropského zemědělského týdeníku Wochenblatt Johannese Urbana. Byl přítomen i slavnosti Národních dožínek v Českých Budějovicích a vyslechl si vystoupení ministra zemědělství Jana Mládka a prezidenta republiky Václav Klause.Autor: Eugenie Línková, 31. srpen 2006, zdroj: www.apic-ak.cz

Zařazeno v AK ČR, Aktuality