Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kalendář odborných akcí v září 2006

01/09/06
smf

Výběr akcí v měsíci září 2006 jsme rozdělily pro větší přehlednost do oborů: Zemědělství, Zahradnictví, Veterinární medicína, Potravinářství, Lesnictví a Životní prostředí.
Zdroj: ÚZPI, autoři: Vlasta Trnková, Anna Železná