Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Integrované povolení do 30.října 2007 !!

14/09/06
smf

K datu 30.10.2007 musí mít všechna zařízení spadající pod působnost zákona č. 76/2002 Sb. integrované povolení. V opačném případě musí ukončit svoji činnost !!! Zdroj: MZe