Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Fond rozvoje vzbuzuje obavy

01/09/06
smf

Agrodružstvo Morkovice hospodaří v okrajové oblasti Hané. Zhruba tři čtvrtiny jeho pozemků leží v řepařské výrobní oblasti a čtvrtina v oblasti bramborářské. Družstvo se ale i tady snaží hospodařit intenzivně. Znamená to mimo jiné investovat do moderní techniky a skladů. V tom zatím pomáhají některé podpůrné programy. Po spuštění Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) však vedení podniku očekává problémy. Autor: opr, zdroj: www.agroveb.cz, 30.8.2006

Zařazeno v Zemědělství