Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU podporuje Vicenovou navržený systém podpory biopaliv

20/09/06
smf

V rámci řádného zasedání Rady ministrů zemědělství a rybolovu, které v pondělí proběhlo v Bruselu, došlo ke vzájemnému setkání a jednání ministryně zemědělství ČR Mileny Vicenové a komisařky Evropské komise pro zemědělství a rybolov Mariann Fischer Boel. Zdroj: www.agris.cz , 18.9.2006

EU podporuje Vicenovou navržený systém podpory biopaliv
V rámci řádného zasedání Rady ministrů zemědělství a rybolovu, které dnes probíhá v Bruselu, došlo ke vzájemnému setkání a jednání ministryně zemědělství ČR Mileny Vicenové a komisařky Evropské komise pro zemědělství a rybolov Mariann Fischer Boel. Informoval o tom ředitel komunikace Ministerstva zemědělství ČR (MZe) Hugo Roldán.Vicenová podle něj na setkání představila komisařce své priority a hlavní záměry i úkoly, které stojí před novou vládou. Uvedla, že k těm největším patří navázání přímé a průběžné komunikace se všemi nevládními organizacemi napojenými svou činností na resort MZe. Zdůraznila zájem o všestranný rozvoj celého venkova, hledání nového uplatnění a nabídku práce lidem zde žijícím.
S tím souvisí i předpokládaná úprava Programu rozvoje venkova na roky 2007 -13 tak, aby došlo k vyváženějšímu poměru jednotlivých os a lepšímu pokrytí potřeb venkova a krajiny. Samozřejmostí pak je i produkce kvalitních a bezpečných potravin a jejich propagace. Komisařka Fischer Boel byla také informována o názoru ministryně Vicenové ponechat program biopaliv volnému trhu bez jakýchkoliv podpor, či zvýhodnění ze strany státu. „Tento postup komisařka ze své pozice podpořila,“ zdůraznil Roldán.
Ministryně Vicenová využila jednání i k představení svého záměru „malý projekt – malá administrace“ v rámci fondu EAFRD. Jak uvedla : „Za svého působení v Programu SAPARD jsem velice zblízka viděla jakým byrokratickým nárokům podléhá každý žadatel a jeho projekt. Chtěla bych proto cestu peněz v rámci možností co nejvíce zjednodušit a urychlit. Mám představu, že tzv. malé projekty, uvažuji o stropové částce 3 mil korun, by těžily ze zvláštního režimu zacházení, aniž by to však snížilo, či zpochybnilo jejich účel, využití a následnou kontrolu.“ Komisařka Fischer Boel tento záměr jednoznačně uvítala, neboť se i ona setkává s kritikou zemědělské veřejnosti na přílišnou administraci velice často.
Závěrem jednání si ministryně Vicenová dovolila pozvat komisařku Fischer Boel do ČR. Ta toto pozvání přijala. Návštěva se uskuteční koncem listopadu tohoto roku a hlavním tématem bude příprava našeho předsednictví EU v roce 2009.

Zdroj: Agris, 18.09.2006