Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změna Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

11/08/06
smf

Dne 9.8.2006 schválil ministr zemědělství Ing. Jan Mládek, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Pravidel MAS a Pravidel LEADER+ z hlediska zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zdroj: MZe