Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zlepšit polní hygienu

28/08/06
smf

Intenzivnější pěstování řepky, menší zastoupení plodin v osevních postupech a trend minimálního zpracování půdy podporuje výdrol řepky a tím i výskyt chorob a škůdců. Autor : Mgr. Dana Koubová, ÚZPI

Zařazeno v Rostlinná výroba