Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prognóza vývoje na trhu mléka EU do roku 2013

21/08/06
smf

Podle střednědobé prognózy Evropské komise se na trhu mléčných produktů EU-25 zlepší tržní rovnováha. Poroste produkce a spotřeba sýrů, ale sníží se produkce a poptávka po másle a sušeném odtučněném mléce. Produkce mléka se při poklesu stavu dojnic a růstu užitkovosti mírně zvýší. Ceny budou inklinovat k poklesu.
Zdroj: ÚZPI Praha