Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pomůže řepkový šrot proti strupovitosti?

18/08/06
smf

V pokusech ve Skotsku bylo zjištěno, že k ochraně proti obecné strupovitosti bramboru lze úspěšně použít olejninový šrot aplikovaný do sadbového lůžka. Autor : Mgr. Dana Koubová, ÚZPI

Zařazeno v Rostlinná výroba