Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení Komise (ES) č. 1279/2006 ze dne 25. srpna 2006

27/08/06
smf

Nařízení Komise (ES) č. 1279/2006 ze dne 25. srpna 2006, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví zvláštní zemědělský přepočítací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy, jakož i pro dávky z výroby a doplňkovou dávku v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu.