Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jedenácté kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství

04/08/06
smf

Ministr zemědělství Jan Mládek vyhlašuje jedenácté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti v následujících termínech na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu .
Zdroj: MZe