Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zvýšené mléčné kvóty pro nové členské státy EU

24/07/06
smf

EU schválila pro osm nových členských států na tržní rok 2006/07 a následující roky zvýšení původní mléčné kvóty o 671 tis. t, což představuje 0,5 % z celkové mléčné kvóty EU-25. Zvýšení kvóty se čerpá z tzv. restrukturalizační rezervy stanovené v přístupových dohodách před přijetím nových členských států do EU. Zdroj: ÚZPI