Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zrušení povinnosti měřit pachové látky

31/07/06
smf

V souladu se smlouvou o stálé poradenské činnosti dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě vyhlášky č. 362/06 Sb. a vyhlášky č. 363/06 Sb., které vyšly Sbírkou zákonů dne 14.7.2006, byla zrušena povinnost zemědělských podniků měřit emise pachových látek u chovů hospodářských zvířat.

Zrušení povinnosti měřit pachové látky
 
V souladu se smlouvou o stálé poradenské činnosti dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě vyhlášky č. 362/06 Sb. a vyhlášky č. 363/06 Sb., které vyšly Sbírkou zákonů dne 14.7.2006, byla zrušena povinnost zemědělských podniků měřit emise pachových látek u chovů hospodářských zvířat. Pokud jste do této doby objednali měření emisí pachových látek, doporučuji tuto objednávku zrušit. Současně tímto odpadá důvod zavádění Zásad správné zemědělské praxe v ochraně ovzduší u chovů (stájí), které nemají nucené větrání (a u nichž není tedy možné změřit emise amoniaku na výduších).
 
Pro další informace jsem k dispozici.
 
V úctě
 
Radek Píša
 
 
 
 
Radek Píša
soudní znalec v oborech ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02  Pardubice
tel.: 466 301 557,  731 518 606