Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Šance hlavně pro zemědělce

19/07/06
smf

Diskutuje-li se v současné době o obnovitelných zdrojích energie, zpravidla se řeší problematika bionafty, biolihu či biomasy. Nezaslouženě stranou přitom zůstává bioplyn, zdroj jak tepelné, tak elektrické energie.
PETR HAVEL, autor je agrární analytik
Zdroj: Profit, www.EnviWeb.cz, 18.07.2006


Příloha : Sance_hlavne_pro_zemedelce.doc [doc ; 34304 bytů]