Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Plán spalovny v Opatovicích dostanou obce na podzim

20/07/06

Vedení akciové společnosti EVO pro výstavbu velké spalovny odpadu v Opatovicích nad Labem na Pardubicku chce na podzim předložit podnikatelský záměr projektu obcím, aby se rozhodly, zda do něj chtějí vstoupit.
Zdroj: Deník veřejné správy, www.EnviWeb.cz, 19.7.2006