Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1018/2006

11/07/06
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1018/2006
ze dne 4. července 2006,kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka


Příloha : NARIZENI_KOMISE_(ES)_c._1018_2006.pdf [pdf ; 41675 bytů]