Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kompostování bioodpadu se legislativně zjednoduší

20/07/06
smf

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 314/2006 novela zákona o odpadech, která vedle omezení rizika nelegálních dovozů odpadů přináší také významná nová opatření na podporu recyklace odpadů v obcích, konkrétně v případě biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů).
Zdroj: CZ BIOM, Odpady.iHNed.cz, 18.7.2006