Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpřesnění Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství pro podopatření 2.1.4. a opatření 2.3.

05/06/06
smf

Ministerstvo zemědělství jako Řídící orgán OP schválilo dne 29. května 2006 zpřesnění Pravidel pro žadatele pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) a opatření 2.3. Rybářství. Zdroj: MZe, 2.6.2006