Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zákon č. 309/2006 Sb.

23/06/06
smf

Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon o zajištění dalších podmínek.
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR