Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář -Rozvoj venkova, spolupráce mikroregionů a MAS

02/06/06

Dne 15.6. 2006 se v Praze koná seminář Národní sítě Zdravých měst(NSZM)na téma Rozvoj venkova, spolupráce mikroregionů a místních akčních skupin. Seminář je zaměřen na prezentaci ukázkových postupů v oblasti rozvoje venkova a spolupráce obcí, mikroregionů a místních akčních skupin. Představeny bubou projekty, které mohou být pro Vás dobrou inspirací.


Příloha : nszm_semVenkov_PROGRAM.pdf [pdf ; 83126 bytů]