Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rozhodnutí komise EU 2006/383/ES

05/06/06
smf

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. května 2006,
kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl
prasat v České republice (oznámeno pod číslem K(2006) 1982) (Pouze české znění je závazné)
(2006/383/ES)


Příloha : Rozhodnuti_komise_EU_2006-383-ES.pdf [pdf ; 53528 bytů]