Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Program rozvoje venkova na období 2007-2013

08/06/06
smf

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 provádí strategii rozvoje venkova ČR prostřednictvím souboru opatření. Vychází z Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Zdroj: MZe


Příloha : PRV6_6_2006(2)-program_rozvoje_venkova.pdf [pdf ; 1125310 bytů]
Příloha : PRV6_6_2006(3)-prilohy.pdf [pdf ; 910054 bytů]