Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přednášky ze semináře k obnovitelným zdrojům energie

29/06/06

Seminář, který uspořádala Česko-německá obchodní a průmyslová komora, se konal v Praze dne 20. června 2006

Bioenergie


Aktuální situace v Německu a České republice
Inovace, bezpečné zásobování energií, ochrana životního prostředí
Michael Herr, dena
Možnosti energetického využití pevné a kapalné biomasy – přehled technického  použití v Německu:
Frank Hofmann, Institut für Energetik und Umwelt gGmbH
Obnovitelné zdroje energie – jedna z šancí pro zemědělství
Martin Fantyš, Ministerstvo zemědělství ČR 
Motorová biopaliva v ČR – současný stav a perspektivy            
Petr Jevič, Výzkumný ústav zemědělské techniky
Bioplyn v Německu: trh – technika – inovace
Michael Köttner, Fördergesellschaft für nachhaltige Biomasse- und Bioenergienutzung e.V.
Operační program Podnikání a inovace 2007 – 2013 , podpůrné programy na financování obnovitelných zdrojů v působnosti MPO
Miroslav Dostál, Česká energetická agentura
Operační program Životního prostředí 2007 – 2013, podpůrné programy na financování obnovitelných zdrojů v působnosti MŽP
Jaroslan Kubín, Ministerstvo životního prostředí
Internetový portál B2B Renergy
Wilhelm H. Berg, DIHK
Konkrétní zkušenosti s výrobou bionafty a konkrétní příklady výstavby a provozu elektráren na biomasu a bioplynových stanic v Německu
Příklady využití výroby bionafty
Rolf Sieber, SBE BioEnergie Handelsgesellschaft mbH 
Příklady využití a výroby bionafty, zkušenosti s provozem kotelny na biomasu
Friedrich Buchholz, REMONDIS AG & Co.KG
Nabídka financování bioenergetických projektů v České republice
Maryna Odeska, voltwerk AG
Konkrétní příklady výstavby a provozu blokové tepelné elektrárny na rostlinný olej a  bioplynové stanice
Manfred Polzin, agratec AG 
Konkrétní příklady a zkušenosti s provozem bioplynových stanic
Ludwig Schiedermeier, BIOFerm GmbH
Technika pro bioplynové stanice
Günther Ehrenberg, PRO 2 Anlagentechnik GmbH
Vysoce účinné využití obilí, olejů a odpadů z plastů na výrobu
dieselového paliva  technologií katalytické depolymerizace
Marion Putensen, EAG – EurAsiaGroup
Nabídka právní kanceláře – specialisté na oblast obnovitelných zdrojů energie – servis pro české firmy vůči německým partnerům
 Hans S. Reip, Dr.Reip & Köhler
Příloha : agratec1.pdf [pdf ; 463995 bytů]
Příloha : agratec2.pdf [pdf ; 329228 bytů]
Příloha : B2B_cz.doc [doc ; 29696 bytů]
Příloha : bioferm1.pdf [pdf ; 205090 bytů]
Příloha : dena-Herr-cz.doc [doc ; 49664 bytů]
Příloha : Hofmann-cz.doc [doc ; 71680 bytů]
Příloha : Hofmann-cz.doc [doc ; 71680 bytů]
Příloha : Jevic-cz.doc [doc ; 68608 bytů]
Příloha : koettner-cz.doc [doc ; 72192 bytů]
Příloha : pro2a.pdf [pdf ; 600361 bytů]
Příloha : remondis1.pdf [pdf ; 224587 bytů]
Příloha : remondis2.pdf [pdf ; 513796 bytů]
Příloha : sbe1.pdf [pdf ; 152483 bytů]
Příloha : sbe2.pdf [pdf ; 54310 bytů]
Příloha : volt1.pdf [pdf ; 326097 bytů]