Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA – návrh nařízení vlády – NV č. 242/2004 Sb.

22/06/06
smf

K projednání vládě se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů. Zdroj: www.mze.cz, 20.6.2006