Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Obnovitelná energie jako impuls k regionálnímu rozvoji ve venkovských oblastech

02/06/06
smf

Obnovitelné energie mohou přinést podstatný přínos k regionálnímu rozvoji co se týče přílivu kapitálu, nového „know-how“, vytvoření pracovních míst a vytvoření nových hodnot.
Zdroj: časopis Alternativní energie, www.Kis-olomoucky.cz