Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 953/2006

30/06/06
smf

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 953/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000, pokud jde o podporu pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno, a nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud jde o konopí, které může využívat režim jednotné platby.


Příloha : NARIZENI_RADY_(ES)_c._953_2006.pdf [pdf ; 54546 bytů]