Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Deklarace chovu koní

16/06/06
smf

Žadatelé o podporu z HRDP (LFA a AEO), kteří na svém hospodářství chovají koně, jsou povinni do 15.9.2006 doručit na svou zemědělskou agenturu tiskopis SZIF "Deklaraci chovu koní".

Chová-li žadatel v období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku po dobu nejméně 1 měsíce koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za uvedené období.


 


 


Příloha : Deklarace_chovu_koni.pdf [pdf ; 354499 bytů]

Zařazeno v Aktuality, HRDP