Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bioplyn přímo do rozvodné sítě zemního plynu – jaký zisk z toho mají zemědělci?

13/06/06

Nové typy bioplynových stanic na bázi obnovitelných druhů surovin

Zatímco tradiční bioplynové stanice se na trhu prosazují s větším nebo menším úspěchem již několik let, jsou nové typy bioplynových stanic na bázi obnovitelných druhů surovin ještě relativně nevyzrálé. Vyžadují větší potřebu výzkumu a poradenství. Zejména zemědělský podnik s čistě rostlinnou výrobou vstupuje do zcela neznámé oblasti. O stavbu zařízení na výrobu bioplynu ale také projevují velký zájem výrobci energie, jako jsou regionální městské podniky. Přímé přivádění vyrobeného plynu do stávající plynovodní sítě zemního plynu je inovační. Může to otevřít možnosti pěstitelům kukuřice. Z hlediska ekonomiky podniku je potřebné oceňovat výrobu surovin a rentabilitu bioplynové stanice odděleně, zejména tehdy, když jsou provozovatel zařízení a producent suroviny různými osobami. Samozřejmě, že zemědělec může být také zcela nebo částečně spoluvlastníkem nebo spoluprovozovatelem zařízení. Rozlišení, pokud se týče výpočtu rentability, se musí provést při převodu surovin na provozovatele zařízení, takže výroba a dodávky suroviny by měly být jak pro dodavatele, tak pro provoz bioplynové stanice rentabilní.  Celý článek