Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rozvoj venkova a zemědělství (EAFRD)

22/05/06
smf

Příprava Evropské unie a České republiky na nové plánovací období 2007–2013. Problematika hlavních strategických cílů, z nich odvozených priorit a následná opatření.
Autor článku: Emil Machálek, převzato z http://www.strukturalnifondy.cz, 15. května 2006.


Příloha : Rozvoj_venkova_a_zemedelstvi.doc [doc ; 83456 bytů]