Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Registr půdy – LPIS

29/05/06
smf

LPIS je geografický informační systém (GIS) a je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. Tato evidence slouží na prvním místě k ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu, a to bez ohledu na to, zda jde o dotace financované ze zdrojů EU nebo o národní dotační programy. Zdroj: www.mze.cz, 26.5.2006


Příloha : Registr_pudy.doc [doc ; 39936 bytů]