Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Použití živočišných mouček ke hnojení na zemědělskou půdu

30/05/06
smf

METODICKÝ POKYN
pro použití živočišných mouček ke hnojení na zemědělskou půdu
Zpracoval: kolektiv pracovníků Ministerstva zemědělství České republiky a
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Zdroj: www.ukzuz..cz


Příloha : Metodicky_Pokyn_ziv_moucky_hnojeni.pdf [pdf ; 31918 bytů]