Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Poslanci dali zelenou kompostování bioodpadu

26/05/06
smf

Na 56. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla schválena novela zákona o odpadech.Tato novela je významná tím, že kromě nových opatření, která mají omezit riziko nelegálních dovozů odpadů, přináší také důležitá opatření na podporu recyklace odpadů v obcích, konkrétně v případě biologicky rozložitelných odpadů. Podrobnější informace je možné nalézt na http://biom.cz/bro/
Ondřej Bačík, České sdružení pro biomasu


Příloha : Poslanci_dali_zelenou_kompostovani_bioodpadu.doc [doc ; 30720 bytů]