Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pojistné je třeba platit v každé etapě života

18/05/06

V poslední době se objevují případy, kdy Česká správa sociálního zabezpečení nemůže žadatelům přiznat plný invalidní důchod. Tito lidé totiž nebyli zákonem stanovenou dobu pojištění. Často se pak ocitají v těžké životní situaci bez finančních prostředků.