Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí ČIŽP

22/05/06
smf

ČIŽP jako orgán státní správy vydává ve správním řízení rozhodnutí sankční povahy (pokuty, omezení nebo zastavení škodlivé činnosti, odebrání nedovoleně držených jedinců apod.) a rozhodnutí nápravného charakteru (opatření k nápravě zjištěných nedostatků).
Zdroj: ČIŽP, www.enviweb.cz, 22.05.2006

Zařazeno v Zemědělství