Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 660/2006

05/05/06
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 660/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin


Příloha : NARIZENI_KOMISE_(ES)_c_660-2006.pdf [pdf ; 93893 bytů]