Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 659/2006

05/05/06
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 659/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce


Příloha : NARIZENI_KOMISE_(ES)_c_659-2006.pdf [pdf ; 86732 bytů]