Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrola hospodaření zemědělských podniků ve zranitelných oblastech

30/05/06
smf

Výkonem kontroly hospodaření zemědělských podniků ve zranitelných oblastech je
podle zákona o hnojivech č.156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pověřen Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
Zdroj: www.ukzuz.cz