Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2004 a výhled vývoje na období do roku 2010.

29/04/06