Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pohotovostní plány chovatelů hospodářských zvířat – podnikatelů

19/04/06
smf

Pohotovostní plány chovatelů hospodářských zvířat – podnikatelů. Zdroj : SVS

Novelou zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), vyhlášenou zákonem č. 48/2006 Sb., který nabývá účinnosti dnem 28. dubna 2006, byla v § 5, odst. 2, písm. d) uložena chovatelům hospodářských zvířat, kteří je chovají jako podnikatelé, povinnost mít zpracované a trvale aktualizované pohotovostní plány pro případ výskytu určitých nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace. Vyplněné a Krajskou veterinární správou schválené plány musí být trvale aktualizované k dispozici u chovatele a na všech jeho hospodářstvích.


Vzhledem k tomu, že novela veterinárního zákona nabývá účinnosti již koncem dubna je třeba, aby pohotovostní plány byly Krajské veterinární správě předány ke schválení v době co nejkratší a chovatelé se tak vyhnuli eventuálnímu postihu za nesplnění povinnosti chovatele podle § 72, odst. 1, písm. a) veterinárního zákona.


 Tiskopis pohotovostního plánu pro chovatele (část I.) a pro jeho hospodářství  (část II.):


Příloha :    POHOTOVOSTNI_PLAN_I.doc [doc ; 61952 bytů]
                  Příloha : POHOTOVOSTNI__PLAN__II.doc [doc ; 95232 bytů]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství