Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministerstvo zemědělství spustilo Portál farmáře a nové webové stránky

28/04/06

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 28.4. 2006

 

Tisková zpráva
Praha 28.4.2006Ministerstvo zemědělství spustilo Portál farmáře a nové webové stránky


Ministerstvo zemědělství spustilo nový informační portál pro zemědělce, tzv. Portál farmáře. Je k dispozici na adresách www.farmar.mze.cz; http://farmar.mze.cz a http://farmar.eu.


Portál farmáře je rozdělen na veřejně přístupnou část a individuální, pod přístupovým heslem chráněnou část. Běžný uživatel má možnost nahlédnout do registru zemědělských podnikatelů, registru příjemců dotací a využít seznam užitečných odkazů a informací vztahujících se především k problematice dotací a podpor v resortu.


Přístup do dalších pěti registrů, tématicky rozdělených na registr půdy, zvířat, vinic, chmelnic a sadů je bezplatně umožněn pouze oprávněným uživatelům, a to vždy pouze pro registr, ve kterém je subjekt evidován dle typu podnikání. Největší podíl subjektů má přístup do registru půdy a registru zvířat. Přístupová hesla je možné získat na regionálních zemědělských agenturách na počkání.


Ve druhé polovině roku 2006 bude portál rozšířen o možnost centrálního předávání elektronicky podepsaných dokumentů do jednotlivých registrů. Připravuje se také zpřístupnění individuálního náhledu na administraci žádostí u Státního zemědělského a intervenčního fondu a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.


Hlavním smyslem portálu je zpřístupnit co nejvíce informací zemědělským podnikatelům a odstranit byrokratickou zátěž, která souvisí s omezením papírového vyřizování žádostí a registrací v působnosti resortu.


 


Současně byly zprovozněna i nová internetová presentace samotného ministerstva zemědělství na www.mze.cz. Změna základní i návazné struktury stránek, modernizace grafiky i vylepšení technického a technologického zázemí má za cíl přispět ke zlepšení funkce a významu webu ministerstva v komunikaci s odbornou i laickou veřejností, médii, apod. Zároveň byl inovován také systém správy a plnění webu. Od tohoto kroku si slibujeme zlepšení servisu v nabídce informací, a to v co nejkratším termínu.


Věříme, že oba výše popsané projekty budou fungovat k maximální spokojenosti uživatelů.
Tomáš Loskot


tiskový mluvčí MZe


Konopářský svaz České republiky  28.4. 2006