Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 241/2004 Sb.

12/04/06
smf

METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 241/2004 Sb. o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení
vlády č. 121/2005 Sb. a nařízení vlády č. 510/2005 Sb.


Příloha : Met_NV_241_LFA_06_tisk.pdf [pdf ; 275689 bytů]

Zařazeno v Aktuality, HRDP