Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy v LPIS

28/04/06
smf

Závazné nebo doporučené postupy pro uživatele zemědělské půdy. Zdroj: MZe

Tento materiál byl zpracován jako zkrácená forma metodických pokynů pro aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů vedené dle zákona č. 252/1997 Sb., v platném znění, (zákon o zemědělství), vydaných pro pracovníky zemědělských agentur a pozemkových úřadů (ZAaPÚ). Cílem je stručně seznámit uživatele s problematikou systému evidence půdy dle uživatelských vztahů a aktualizace této evidence.


 


Příloha : LPIS_metodikazemedelci_2006.pdf [pdf ; 633931 bytů]