Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Využití přísevů do travních porostů pastvou skotu

15/03/06
smf

Náklady na obnovu trvalého travního porostu orbou přesahují v současné době 10 tis. Kč na hektar a přinášejí s sebou řadu dalších rizik jako je například půdní eroze, poškození nového drnu při pastvě, aj. Jednou z možností, jak zlepšit botanické složení trvalých travních porostů, jsou přísevy.
Zdroj: VÚRV Praha, Výzkumná stanice travních ekosystémů Jevíčko