Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na školení k administraci dotací pro rok 2006

23/03/06

Školení k administraci dotací pro rok 2006

Agrární komora Svitavy


 


ve spolupráci s


 


                                                        Zemědělskou agenturou MZe Svitavy


 


                                                                     Vás zvou na školení


 


 k administraci dotací pro rok 2006


 


                                     které se koná v sále Střediska  kulturních  služeb ve Svitavách 


                                                   Bílý Dům (vedle Kooperativy)


                            dne 10. dubna 2006 od 9,00 hod.  


 


                                     Přednašející : – Ing. Bohuslav Lapáček ,


                                                          ředitel ZA a PU MZe Svitavy .


 


                                                        – Ing. František Smítal ,


                                                          zemědělský poradce ÚZPI


 


 


 


Doporučujeme všem žadatelům , aby  se tohoto semináře zúčastnili , neboť pracovníci Zemědělské agentury Svitavy budou na tomto školení rozdávat podklady pro podání žádostí o zelenou naftu , pokud to technické možnosti umožní , budou rozdány i předtisky žádostí o dotace .


 


 


Prezentace od 8,00 hod .


Účastnický poplatek ve výši 100,-Kč bude vybírán při prezenci .


 


                                                                                            Ing. Josef Gracias, v.r.


                                                          ředitel AK Svitavy