Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Metodika o provádění agroenvironmentálních opatření v roce 2006

28/03/06
smf

Tento materiál je určen všem potenciálním žadatelům o dotace v rámci AEO, tj. opatření, která mají za cíl podpořit takovou zemědělskou výrobu, která bude šetrná k životnímu prostředí a ve svém důsledku povede k jeho zlepšení.
Zdroj: MZe


Příloha : Agroenvi_metodika_2006.pdf [pdf ; 615069 bytů]

Zařazeno v Aktuality, HRDP