Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace o převodech individuálních referenčních množství mléka

14/03/06
smf

Převody části nebo celého individuálního referenčního množství mléka (IRM), které mají být Fondem potvrzeny ještě v průběhu kvótového roku 2005/2006, musí být SZIF doručeny nejpozději do
31.3.2006. Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství